×
U6-Mesh-Pro
✅U6-Mesh-Pro ความเร็วสูง WiFi 6 AX 2.4 Gbps พร้อมเสาอากาศในตัวกำลังส่งสูง แบบรอบทิศทาง
✅ครอบคลุมพื้นที่ 185 ตร.ม.
✅350+ connected devices
✅รองรับติดตั้งผนังและเสา
✅รองรับ POE // PoE adapter (Included)
✅Version 8.1.127 Up
รหัสสินค้า: U6-Mesh-Pro
จำนวนสินค้าที่มี : 1
ราคา:
8,090.00 ฿
ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2024 Vevo Systems Co., Ltd.