×
U6-IW
เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ Indoor เป็นแบบฝังหรือติดกับผนัง ที่มากับเทคโนโลยี WiFI 6 พร้อมด้วย 2x2 MU-MIMO สำหรับคลื่น 2.4 GHz และ 4x4 MU-MIMO และ OFDMA ในย่าน 5Ghz โดยตัวอุปกรณ์มีรูปแบบมองดูคล้ายกับกล่องของปลั๊กไฟ ซึ่งจะดูกลมกลืนไปกับผนัง
รหัสสินค้า: U6-IW
จำนวนสินค้าที่มี : 4
ราคา:
7,190.00 ฿
ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2023 Vevo Systems Co., Ltd.