×
หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > กำหนดความเร็ว Wi-Fi
กำหนดความเร็ว Wi-Fi
Images/Blog/tLT1UGhX-2024-06-03_161532.jpg
เขียนโดย kapnetwork เมื่อ Wed 12 Jun, 2024
Like

Download PDF

กำหนด ความเร็วใช้งาน Wi-Fi เป็นการแบ่งใช้งาน แต่ละอุปกรณ์เท่าๆ กัน
                เพื่อทุกอุปกรณ์ใช้งานอย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดสามารถนำไปประยุกใช้งานได้หลากหลาย
                เช่น ห้องปะชุมที่มีผู้ใช้งาน หลายรูปแบบ อุปกรณ์หลากหลาย ไม่ว่า จะเป็น Laptop Tablet Smartphone เป็นต้น

Profiles

เข้าจัดการหน้า UniFi Network Server ขั้นตอนที่1. เข้าเมนูsettings Profiles >Wi-Fi-Speed-limit> Create New

สามารถกำหนด ความเร็วได้โดย 1-100 Mbps
                ใช้งานทั่วไปได้ไม่มีปัญหา YouTube ,Netflix , Facebook, Tv online Zoom Meeting Etc.

Select Profiles

ขั้นตอนที่ 2. เข้าเมนู Settings Wi-Fi สร้างเพิ่ม Ex. .@UAP-Pro Guest

ทดสอบใช้งาน

ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2024 Vevo Systems Co., Ltd.