×
WI-AP218AX
Access Point รองรับความเร็วสูงล่าสุดมาตรฐานการรับส่งข้อมูล wifi6 (ieee802.11ax). เหมาะสม Budget, ในขณะที่ให้ฉาย Supply แบนด์วิดท์ในอนาคต >>> รับประกันการใช้งาน 5 ปี <<<
รหัสสินค้า: WI-AP218AX
จำนวนสินค้าที่มี : 19
ราคา:
3,999.00 ฿
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
[$HeaderRelatedProducts]
679.00 ฿
3,590.00 ฿
ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2022 Vevo Systems Co., Ltd.