×
AMPLIFI INSTANT
✅มีพอร์ตแลน 1 Gbps จำนวน 2พอร์ต
✅สามารถใช้งานแบบไร้สายย่านความถี่ 2.4GHz ที่ความเร็วสูงสุด 300 Mbps
✅สามารถใช้งานแบบไร้สายย่านความถี่ 5 GHz ที่ความเร็วสูงสุด 867 Mbps
✅รองรับการตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชั่น
รหัสสินค้า: AFI-INS-R
จำนวนสินค้าที่มี : 1
เพิ่มเพื่อน
ราคา:
4,599.00 ฿
ประหยัด: 5%
4,390.00 ฿
ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2020 Vevo Systems Co., Ltd.