อุปกรณ์ Wireless ของ Ubiquiti (ยูบิ-คิวตี้) อุปกรณ์คุณภาพสูง ทางร้าน Kap network มีหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้ รวมถึงให้คำปรึกษาการใช้งานและการเลือกใช้อุปกรณ์ตามความเหมาะสมของงานที่ท่านต้องการ

UBIQUITI (ยูบิคิวตี้) 

Nano Beam/ Power Beam/ Lite Beam/ Airgrid

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : Nano Beam/ Power Beam/ Lite Beam/ Airgrid
  อุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย (ครบชุด) แบบติดตั้งภายนอกอาคาร ความเร็วสูง 450+ Mbps (802.11a/ac ความถี่ย่าน 5.0 GHz, แ **รับประกันการใช้งาน 1 ปี**
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

  13 มีนาคม 2018

  803

 • New
  New

  หมวดหมู่สินค้า : Nano Beam/ Power Beam/ Lite Beam/ Airgrid
  อุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย แบบติดตั้งภายนอกอาคาร ความเร็วสูง 270 Mbps (MCS15 802.11a/n ความถี่ย่าน 5.0 GHz, แบบ 2x2 MIMO Dual-Chain), 2 x เสาอากาศ 25 dBi
  จาก 4,999.00 บาท
  ราคา 4,999.00 บาท

  25 เมษายน 2018

  312

 • หมวดหมู่สินค้า : Nano Beam/ Power Beam/ Lite Beam/ Airgrid
  อุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย (ครบชุด) แบบติดตั้งภายนอกอาคาร ความเร็วสูง 150 Mbps (802.11g/n ความถี่ย่าน 2.4 GHz - MCS7 แบบ 1x1 MIMO Single-Chain), เสาอากาศ
  จาก 2,590.00 บาท
  ราคา 2,590.00 บาท

  05 เมษายน 2018

  248

 • หมวดหมู่สินค้า : Nano Beam/ Power Beam/ Lite Beam/ Airgrid
  Product Specification Overview ชุดอุปกรณ์สื่อสารด้วยระบบไร้สาย Ubiquiti AirGrid M5 HP AG-HP-5G27 แบบติดตั้งภายนอกอาคาร >>>รับประกันการใช้งาน 1 ปี
  จาก 2,999.00 บาท
  ราคา 2,999.00 บาท

  05 เมษายน 2018

  280

 • หมวดหมู่สินค้า : Nano Beam/ Power Beam/ Lite Beam/ Airgrid
  คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ประเภทอุปกรณ์ อุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย  >>>รับประกันการใช้งาน 1 ปี
  จาก 3,000.00 บาท
  ราคา 3,000.00 บาท

  05 เมษายน 2018

  232