ดูบทความบทความ VoIP

บทความ VoIP

หมวดหมู่: บทความอื่นๆ

ความรู้จักระบบ VoIP

บทความเกี่ยวกับระบบ VoIP

IP-PBX คืออะไร
        IP PBX ที่ใช้สาย LAN (RJ45) เป็นตัวกลางแทน IP PBX มีพื้นฐานมาจาก Voice over IP Technology

ประโยชน์ของการนำ VoIP ไปใช้งาน
        ประการสำคัญของการนำ VoIP เข้ามาใช้งานในองค์กรคือ การลดค่าใช้จ่ายในองค์กร ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำ VoIP ไปใช้งาน ซึ่งจะสรุปประเด็นเป็นข้อๆ ดังนี้
        1.ลดค่าใช้จ่าย (Cost Savings)
        2.เพิ่มความยืดหยุ่นในการติดต่อสื่อสาร
        3.จัดการระบบเครือข่ายได้ง่าย
        4.รองรับการขยายตัวในอนาคต
        5.ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลและจัดการระบบ
        6.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
        7.ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ไร้สายได้

 

ลิ้งดาวโหลด

https://goo.gl/9qTpTP

 

 

27 มกราคม 2560

ผู้ชม 729 ครั้ง