กลุ่มสินค้า

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : KAP-SMSUP RJ45
  AP-SMSUP-RJ45 อุปกรณ์สำหรับแปลง SFP Port เป็น Port Lan RJ45 รองรับความเร็ว Gigabit เดินสายได้ยาวสูงสุด 100 เมตร ใช้ร่วมกับ Mikrotik Router ที่มี Port
  จาก 1,000.00 บาท
  ราคา 1,000.00 บาท

  20 มีนาคม 2561

  352

 • หมวดหมู่สินค้า : Multimode Duplex
  1.25 Gbps SFP , LC connector , HP , 3 COM Exclusive or Cisco 850nm 500M , Duplex , with DDM
  จาก 850.00 บาท
  ราคา 850.00 บาท

  21 มีนาคม 2561

  525

 • หมวดหมู่สินค้า : singlemode Simplex
  1.25Gbps SFP, SC Connector, HP, 3COM Exclusive or Cisco 1550nm/1310nm 20KM, Simplex, with DDM รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
  จาก 1,200.00 บาท
  ราคา 1,200.00 บาท

  11 พฤษภาคม 2561

  695

 • หมวดหมู่สินค้า : singlemode Simplex
  1.25Gbps SFP, SC Connector, HP, 3COM Exclusive or Cisco 1310nm/1550nm 20KM, Simplex, with DDM รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
  จาก 1,200.00 บาท
  ราคา 1,200.00 บาท

  11 พฤษภาคม 2561

  570

 • หมวดหมู่สินค้า : singlemode Simplex
  1.25Gbps SFP, SC Connector, HP, 3COM Exclusive or Cisco 1310nm/1550nm 3KM, Simplex, with DDM **รับประกันตลอดอายุการใช้งาน**
  จาก 1,000.00 บาท
  ราคา 1,000.00 บาท

  19 กุมภาพันธ์ 2561

  744

 • หมวดหมู่สินค้า : singlemode Simplex
  1.25Gbps SFP, SC Connector, HP, 3COM Exclusive or Cisco 1310nm/1550nm 3KM, Simplex, with DDM **รับประกันตลอดอายุการใช้งาน**
  จาก 1,000.00 บาท
  ราคา 1,000.00 บาท

  19 กุมภาพันธ์ 2561

  373

 • หมวดหมู่สินค้า : singlemode Simplex
  1.25 Gbps SFP , SC or LC Connector , HP, 3 COM Exclusive or Cisco 1310nm/1550nm 3 KM , Simplex , with DDM
  จาก 1,000.00 บาท
  ราคา 1,000.00 บาท

  07 พฤศจิกายน 2560

  591

 • หมวดหมู่สินค้า : singlemode Simplex
  1.25 Gbps SFP , Sc or LC Connector , HP , 3 COM Exclusive or Cisco 1550 nm/1310 nm3KM , Simplex , with DDM
  จาก 1,000.00 บาท
  ราคา 1,000.00 บาท

  07 พฤศจิกายน 2560

  428

 • หมวดหมู่สินค้า : singlemode Simplex
  1.25 Gbds SFP , SC or LC Connector , HP , 3COM Exclusive or Cisco 1310nm/1550nm 10KM , Simplex , with DDM
  จาก 1,200.00 บาท
  ราคา 1,200.00 บาท

  07 พฤศจิกายน 2560

  416

 • หมวดหมู่สินค้า : singlemode Simplex
  1.25 Gdps SFP , SC or LC Connector , HP , 3COM Exclusive or Cisco 1550nm/1310nm 10KM , simplex , with DDM
  จาก 1,200.00 บาท
  ราคา 1,200.00 บาท

  07 พฤศจิกายน 2560

  353

 • หมวดหมู่สินค้า : singlemode Simplex
  1.25 Gbps SFP , LC Connector , HP , 3 COM Exclusive or Cisco1310nm/1550nm 20 KM , Simplex , with DDM
  จาก 1,500.00 บาท
  ราคา 1,500.00 บาท

  07 พฤศจิกายน 2560

  409

 • หมวดหมู่สินค้า : singlemode Simplex
  1.25 Gdps SFP , LC Connector HP , 3 COM Exclusive or Cisco 1550nm/1310nm 20 KM Simplex , with DDM
  จาก 1,500.00 บาท
  ราคา 1,500.00 บาท

  07 พฤศจิกายน 2560

  370

 • หมวดหมู่สินค้า : singlemode Simplex
  1.25 Gbps SFP , LC Connector , HP , 3COM Exclusive or Cisco 1310nm / 1550nm 40KM Simplex , with DDM
  จาก 2,000.00 บาท
  ราคา 2,000.00 บาท

  07 พฤศจิกายน 2560

  377

 • หมวดหมู่สินค้า : singlemode Simplex
  1.25 Gbps SFP , LC, Connector , HP , 3 COM Exclusive Cisco 1550nm/1310nm 40KM , Simplex , With DDM
  จาก 2,000.00 บาท
  ราคา 2,000.00 บาท

  07 พฤศจิกายน 2560

  339

 • หมวดหมู่สินค้า : singlemode Simplex
  1.25 Gps SFP , Connector , HP , 3COM Exolusive or Cisco 13 10nm/1550nm 60KM , Simplex , with DDM
  จาก 2,800.00 บาท
  ราคา 2,800.00 บาท

  07 พฤศจิกายน 2560

  317

 • หมวดหมู่สินค้า : singlemode Simplex
  1.25Gbps SFP , LC Connector , HP , 3COM Exclusive or Cisco 1550nm/1310nm 60KM , Simplex , with DDM
  จาก 2,800.00 บาท
  ราคา 2,800.00 บาท

  07 พฤศจิกายน 2560

  322

 • หมวดหมู่สินค้า : singlemode Simplex
  1.25 Gbps SFP , LC Connector , HP , 3COM Exclusive Cisco 1310nm/1550nm 80KM , Simplex , with DDM
  จาก 3,000.00 บาท
  ราคา 3,000.00 บาท

  07 พฤศจิกายน 2560

  329